Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Lithocolletinae
Phyllonorycter

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Olvonguldmal Phyllonorycter lantanellus Olvonguldmal Phyllonorycter lantanellus
Phyllonorycter lantanellus (Schrank, 1802). Olvonguldmal. Kännetecken: Vingbredd 7-9 mm. Huvudhår vita framtill, orange baktill. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna guldbrunglänsande. På framkanten finns fyra ljusa hakar, mörkt begränsade. På bakkanten fins tre hakar varav den innersta är långt utdragen. Vid vingspetsen en utdragen, svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som sträcker sig till första hakparet. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Två generationer maj-juni, augusti. Förekomst: Finns i hagmarker där det växer olvon. Biologi: Larven lever i en undersidig mina. Näringsväxt: Viburnum-arter. Utbredning: Har hittills enbart rapporterats från Åland. Saknas i övriga Norden.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gracillariidae Latest update: 14 december 2019