Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Lithocolletinae
Phyllonorycter

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tryguldmal Phyllonorycter emberizaepenellus Tryguldmal Phyllonorycter emberizaepenellus Tryguldmal Phyllonorycter emberizaepenellus Tryguldmal Phyllonorycter emberizaepenellus
Phyllonorycter emberizaepenellus (Bouche, 1834). Tryguldmal. Kännetecken: Vingbredd 7-10 mm. Huvudhår rostbruna framtill, beige baktill. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna glänsande gulbruna. På framkanten finns två vita hakar och på bakkanten finns två motstående samt ytterligare en emellan. På mitten två vita tvärband, inåt mörkkantade. Vid vingspetsen en utdragen, svart fläck. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Maj-juli. Förekomst: Finns i lövskogar där det växer try. Biologi: Larven lever i en stor, undersidig mina, som drar samman bladet kraftigt, förpuppning i en vit kokong klädd med exkrementer. I Sverige tycks arten vara partenogenetisk. Näringsväxter: Lonicera, Symphoricarpus. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Västerbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Tryguldmal Phyllonorycter emberizaepenellus Tryguldmal Phyllonorycter emberizaepenellus
Minor av Tryguldmal Phyllonorycter emberizaepenellus i tryblad.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gracillariidae Latest update: 5 januari 2022