Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Lithocolletinae
Phyllonorycter

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Phyllonorycter irmellus (N. Palm, 1947), är synonym till Ekplantguldmal Phyllonorycter lautellus, se artikel i Nota lepid. 24 (4):17-24, av Karsholt m fl.
Welcome page of the World
Gracillariidae /en/svenska_fjarilar/phyllonorycter_irmella.html
Latest update: 17 december 2002
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web