Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Notodontidae
Notodontinae
Pheosia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Pilporslinsvinge Pheosia tremula Pilporslinsvinge Pheosia tremula Pilporslinsvinge Pheosia tremula Pilporslinsvinge Pheosia tremula Pilporslinsvinge Pheosia tremula
Pheosia tremula (Clerck, 1759). Pilporslinsvinge förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 40-57 mm. Larven lever på asp och sälg, förpuppning i ett spinn på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Notodontidae Latest update: 17 september 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson