Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Notodontidae
Notodontinae
Notodonta

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Piltandvinge Notodonta ziczac Piltandvinge Notodonta ziczac Piltandvinge Notodonta ziczac Piltandvinge Notodonta ziczac Piltandvinge Notodonta ziczac
Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758). Piltandvinge förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 33-47 mm. Larven lever främst på asp och sälg, förpuppning i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Notodontidae Latest update: 6 maj 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson