Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Notodontidae
Notodontinae
Notodonta

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Piltandvinge Notodonta ziczac Piltandvinge Notodonta ziczac Piltandvinge Notodonta ziczac Piltandvinge Notodonta ziczac Piltandvinge Notodonta ziczac Piltandvinge Notodonta ziczac Piltandvinge Notodonta ziczac Piltandvinge Notodonta ziczac
Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758). Piltandvinge. Kännetecken: Vingbredd 33-47 mm. Huvud och mellankropp gråbruna. Framvingar brunaktiga med en nymåneformad diskfläck. I bakkanten en svart fjälltand. Bakvingar gråaktiga. Levnadssätt: Fjärilen flyger efter mörkrets inbrott till midnatt. Flygtid: Från början av maj till början av september, i södra Sverige i två generationer. Förekomst: Finns i skogsmarker men även på ängsmark. Biologi: Larven är varierande från ljusbrun till grått och ljus sidolinje. På segment 5, 6 och 11 tre ryggpucklar. Den lever främst på asp, poppel och sälg. Förpuppning på marken. Näringsväxter: Salix, Populus. Utbredning: Arten förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Notodontidae Latest update: 22 januari 2021