Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Notodontidae
Notodontinae
Notodonta

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Piltandvinge Notodonta ziczac Piltandvinge Notodonta ziczac Piltandvinge Notodonta ziczac Piltandvinge Notodonta ziczac
Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758). Piltandvinge förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 33-47 mm. Larven lever främst på asp och sälg, förpuppning i marken.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Notodontidae /en/svenska_fjarilar/notodonta_ziczac.html
Latest update: 13 augusti 2013
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson