Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Notodontidae
Notodontinae
Notodonta

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Piltandvinge Notodonta ziczac Piltandvinge Notodonta ziczac Piltandvinge Notodonta ziczac Piltandvinge Notodonta ziczac Piltandvinge Notodonta ziczac Piltandvinge Notodonta ziczac Piltandvinge Notodonta ziczac
Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758). Piltandvinge förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 33-47 mm. Larven lever främst på asp och sälg, förpuppning i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Notodontidae Latest update: 6 maj 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson