Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Notodontidae
Phalerinae
Phalera

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Oxhuvudspinnare Phalera bucephala Oxhuvudspinnare Phalera bucephala Oxhuvudspinnare Phalera bucephala Oxhuvudspinnare Phalera bucephala Oxhuvudspinnare Phalera bucephala
Phalera bucephala (Linnaeus, 1758). Oxhuvudspinnare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 45-65 mm. Larven lever på diverse lövträd och buskar, förpuppning i marken.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Notodontidae /en/svenska_fjarilar/phalera_bucephala.html
Latest update: 6 juni 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson