Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Notodontidae
Phalerinae
Phalera

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Oxhuvudspinnare Phalera bucephala Oxhuvudspinnare Phalera bucephala Oxhuvudspinnare Phalera bucephala Oxhuvudspinnare Phalera bucephala Oxhuvudspinnare Phalera bucephala Oxhuvudspinnare Phalera bucephala
Phalera bucephala (Linnaeus, 1758). Oxhuvudspinnare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 45-65 mm. Larven lever på diverse lövträd och buskar, förpuppning i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Notodontidae Latest update: 2 oktober 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson