Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Larentiinae
Perizoma

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Dånfältmätare Perizoma alchemillatum Dånfältmätare Perizoma alchemillatum
Perizoma alchemillatum (Linnaeus, 1758). Dånfältmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 16-21 mm. Larven lever på pipdån och stinksyska, förpuppning i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae Latest update: 7 november 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson