Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Larentiinae
Perizoma

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Dånfältmätare Perizoma alchemillatum
Perizoma alchemillatum (Linnaeus, 1758), hona. Dånfältmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 16-21 mm. Larven lever på pipdån och stinksyska, förpuppning i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae /en/svenska_fjarilar/perizoma_alchemillata.html
Latest update: 23 juni 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson