Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Ennominae
Perconia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Pudermätare Perconia strigillaria Pudermätare Perconia strigillaria
Perconia strigillaria (Hübner, 1787), hane, hona. Pudermätare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 28-37 mm. Larven lever på bl.a. ljung, ginst och harris, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Geometridae /en/svenska_fjarilar/perconia_strigillaria.html
Latest update: 10 juni 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web