Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Ennominae
Aspitates

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gul myrmätare Aspitates gilvaria Gul myrmätare Aspitates gilvaria
Aspitates gilvaria (Denis & Schiffermüller, 1775). Gul myrmätare är påträffad i Finland men saknas i övriga Norden. Vingbredd 28-33 mm. Larven lever på rosling, Andromeda polifolia, förpuppning i ett spinn på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae /en/svenska_fjarilar/aspitates_gilvaria.html
Latest update: 12 november 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson