Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tineidae
Pelecystola

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Skimmersvampmal Pelecystola fraudulentella Skimmersvampmal Pelecystola fraudulentella Skimmersvampmal Pelecystola fraudulentella
Pelecystola fraudulentella (Zeller, 1852). Skimmersvampmal. Kännetecken: Vingbredd 17-19 mm. Huvudhår gulaktiga. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna svartbruna tecknade med små ljusa prickar. Bakvingar gråbruna. Levnadssätt: Fjärilens biologi är inte känd. Flygtid: Juni-juli? Förekomst: Finns i trakter med hålträd. Biologi: Larven lever troligen i murken ved eller trädtickor. Värdväxt: Okänd. Utbredning: Hittills endast påträffad i Småland, Bäckebo, Grytsjön. I övriga Norden har den ännu inte påträffats.


Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Tineidae http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/pelecystola_fraudulentella.html
Latest update: 16 juni 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson