Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tineidae
Setomorphinae
Lindera

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mångfläcksbomal Lindera tessellatella
Lindera tessellatella Blanchard, 1852. Mångfläcksbomal. Kännetecken: Vingbredd 20-30 mm. Huvudhår gråbruna. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna spräckligt gråbruna. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten. Flygtid: Juni-augusti. Förekomst: Finns såväl inomhus som utomhus. Biologi: Larven lever av diverse produkter även torra insekter. Larvföda: Som hos närstående arter. Utbredning: Påträffad i Danmark men saknas i övriga Norden. Utbredningen i övrigt är kosmopolitisk.
Welcome page of the World
Tineidae Latest update: 4 december 2019