Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Gracillariinae
Parornix

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Hagtornsveckmal Parornix anglicella Hagtornsveckmal Parornix anglicella
Parornix anglicella (Stainton, 1850). Hagtornsveckmal. Kännetecken: Vingbredd 7-9 mm. Huvudhår ljusbruna, krage smutsvit. Antenner ringade, lika långa som framvingelängden. Framvingarna brungrå, diffust tecknade med gulvita fläckar. På bakkanten finns en otydlig ljus fläck. Vid vingspetsen en svart fläck. Bakvingar brungrå. Fjärilen är lik Parornix carpinella men vingfransarnas yttersta delningslinje slutar före spetsen så att fransarna har vita spetsar. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Två generationer maj-juni och augusti. Förekomst: Finns i hagmarker och lövskogar. Biologi: Larven är gröngrå med brunt huvud och gör först en mina och senare i till kägla omvikt bladkant. Förpuppning i en vit kokong i bladet. Näringsväxter: Crataegus, Cotoneaster, Amelanchier, Sorbus. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Gracillariidae http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/parornix_anglicella.html
Latest update: 1 mars 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson