Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Papilionidae
Parnassinae
Parnassius

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mnemosynefjäril Parnassius mnemosyne Mnemosynefjäril Parnassius mnemosyne
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758), hane. Mnemosynefjäril förekommer sällsynt på ängsmarker i Bl, Up och Me, arten är fridlyst i Sverige. Vingbredd 52-68 mm. Larven lever på nunneört.

Mer om denna art på Moths and Butterflies of Europe and North Africa
Welcome page of the World
Papilionidae /en/svenska_fjarilar/parnassius_mnemosyne.html
Latest update: 12 juni 2010
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson