Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Papilionidae
Parnassinae
Parnassius

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mnemosynefjäril Parnassius mnemosyne Mnemosynefjäril Parnassius mnemosyne Mnemosynefjäril Parnassius mnemosyne
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758), hane. Mnemosynefjäril förekommer sällsynt på ängsmarker i Bl, Up och Me, arten är fridlyst i Sverige. Vingbredd 52-68 mm. Larven lever på nunneört.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Papilionidae Latest update: 22 januari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson