Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Papilionidae
Parnassinae
Parnassius

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Apollofjäril Parnassius apollo Apollofjäril Parnassius apollo Apollofjäril Parnassius apollo
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758). Apollofjäril förekommer sällsynt längs östra kusten från Småland till Uppland samt fåtaligt och lokalt i Bohuslän. Arten är fridlyst i Sverige. Vingbredd 62-92 mm. Larven lever på kärleksört och fetknopp.

Mer om denna art på Moths and Butterflies of Europe and North Africa
Welcome page of the World
Papilionidae /en/svenska_fjarilar/parnassius_apollo.html
Latest update: 30 juli 2008
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web