Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Papilionidae
Parnassinae
Parnassius

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Apollofjäril Parnassius apollo Apollofjäril Parnassius apollo Apollofjäril Parnassius apollo Apollofjäril Parnassius apollo Apollofjäril Parnassius apollo
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758). Apollofjäril förekommer sällsynt längs östra kusten från Sm till Up, arten är fridlyst i Sverige. Vingbredd 62-92 mm. Larven lever på kärleksört och fetknopp.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Papilionidae Latest update: 23 januari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson