Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Pammene

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Glanssolvecklare Pammene splendidulana Glanssolvecklare Pammene splendidulana
Pammene splendidulana (Guenée, 1845). Glanssolvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 10-12 mm. Larven lever i juni juli mellan sammanlagda blad av ek, förpuppning i en kokong på trädstammar, under bark eller på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 9 februari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson