Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Lathronympha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Johannesörtsvecklare Lathronympha strigana Johannesörtsvecklare Lathronympha strigana Johannesörtsvecklare Lathronympha strigana Johannesörtsvecklare Lathronympha strigana Johannesörtsvecklare Lathronympha strigana
Johannesörtsvecklare Lathronympha strigana
prep MC 461

Lathronympha strigana (Fabricius, 1775). Johannesörtsvecklare förekommer allmänt från Sk till Ly. Vingbredd 13-17 mm. Larven lever i maj i hopspunna bladskott på johannesört, förpuppning i en kokong på marken.

Synonym Tortrix hypericana Hübner, 1799

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 28 augusti 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson