Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Lathronympha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Johannesörtsvecklare Lathronympha strigana Johannesörtsvecklare Lathronympha strigana Johannesörtsvecklare Lathronympha strigana
Johannesörtsvecklare Lathronympha strigana
prep MC 461

Lathronympha strigana (Fabricius, 1775). Johannesörtsvecklare förekommer allmänt från Sk till Ly. Vingbredd 13-17 mm. Larven lever i maj i hopspunna bladskott på johannesört, förpuppning i en kokong på marken.

Synonym Tortrix hypericana Hübner, 1799

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/lathronympha_strigana.html
Latest update: 24 juli 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson