Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Pammene

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rödspetsad solvecklare Pammene rhediella Rödspetsad solvecklare Pammene rhediella Rödspetsad solvecklare Pammene rhediella Rödspetsad solvecklare Pammene rhediella
Pammene rhediella (Clerck, 1759). Rödspetsad solvecklare förekommer tämligen allmänt från Skåne till Dalarna samt i Västerbotten. Vingbredd 9-12 mm. Larven lever i juni augusti i de omogna bären av främst hagtorn, förpuppning i en kokong under bark eller på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 7 juni 2020