Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Pammene

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rödspetsad solvecklare Pammene rhediella
Rödspetsad solvecklare Pammene rhediella
Pammene rhediella (Clerck, 1759). Rödspetsad solvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Dr. Vingbredd 9-12 mm. Larven lever i juni augusti i de omogna bären av främst hagtorn, förpuppning i en kokong under bark eller på marken.
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/pammene_rhediella.html
Latest update: 19 januari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson