Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Pammene

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Videsolvecklare Pammene populana Videsolvecklare Pammene populana
Pammene populana (Duponchel, 1843). Videsolvecklare förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Västerbotten. Vingbredd 10-13 mm. Larven lever i maj juni i skotten av bl.a. dvärgvide, förpuppning i en kokong under bark eller på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 28 maj 2023