Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Pammene

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ollonsolvecklare Pammene herrichiana
Pammene herrichiana (Heinemann, 1854). Bokollonsolvecklare är en art som har förväxlats med Pammene fasciana ekollonsolvecklare, men har nu konstaterats förekomma i vårt land i Sk, Bl och Sm. Vingbredd 13-18 mm. Larven lever i september oktober i bokollon samt, förpuppning i en kokong på trädstammar, under bark eller på marken.
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/pammene_herrichiana.html
Latest update: 4 juni 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson