Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Pammene

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ollonsolvecklare Pammene herrichiana Ollonsolvecklare Pammene herrichiana
Pammene herrichiana (Heinemann, 1854). Bokollonsolvecklare är en art som har förväxlats med Pammene fasciana ekollonsolvecklare, men har nu rapporterats från Skåne, Blekinge, Halland, Småland och Bohuslän. Vingbredd 13-18 mm. Larven lever i september oktober i bokollon samt, förpuppning i en kokong på trädstammar, under bark eller på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 2 juli 2023