Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Pammene

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ollonsolvecklare Pammene herrichiana
Pammene herrichiana (Heinemann, 1854). Bokollonsolvecklare är en art som har förväxlats med Pammene fasciana ekollonsolvecklare, men har nu konstaterats förekomma i vårt land i Sk, Bl, Sm och Bo. Vingbredd 13-18 mm. Larven lever i september oktober i bokollon samt, förpuppning i en kokong på trädstammar, under bark eller på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 24 maj 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson