Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Pammene

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ollonsolvecklare Pammene fasciana Ollonsolvecklare Pammene fasciana Ollonsolvecklare Pammene fasciana
Pammene fasciana (Linnaeus, 1761). Ekollonsolvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 13-18 mm. Larven lever i september oktober i ekollon samt i lönnfrukter, förpuppning i en kokong på trädstammar, under bark eller på marken.

Synonym Philalcea juliana Stephens, 1835

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 8 december 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson