Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Pammene

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Palsternacksvecklare Pammene gallicana
Pammene gallicana (Guenée, 1845). Palsternacksvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 10-13 mm. Larven lever i september oktober i frön av bl.a. palsternacka, björnloka, strätta och kärrsilja, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/pammene_gallicana.html
Latest update: 6 november 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson