Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Pammene

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Guldfläcksvecklare Pammene gallicana
Pammene aurana (Fabricius, 1775). Guldfläcksvecklare förekommer sällsynt i Vg. Vingbredd 9-13 mm. Larven lever i september oktober i frön av björnloka, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/pammene_aurana.html
Latest update: 19 juli 2006
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson