Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Olethreutini
Orthotaenia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Klubbfläckad brokvecklare Orthotaenia undulana Klubbfläckad brokvecklare Orthotaenia undulana Klubbfläckad brokvecklare Orthotaenia undulana
Klubbfläckad brokvecklare Orthotaenia undulana
(prep. 9105)

Orthotaenia undulana (Denis & Schiffermüller, 1775). Klubbfläckad brokvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 15-20 mm. Larven lever i maj juni mellan sammanspunna blad på en mängd olika växter, förpuppning i näringsväxten.

Synonym Orthotaenia urticana sensu auct.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 29 mars 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson