Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Olethreutini
Hedya

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Sälgbrokvecklare Hedya salicella Sälgbrokvecklare Hedya salicella Sälgbrokvecklare Hedya salicella
Hedya salicella (Linnaeus, 1758). Sälgbrokvecklare förekommer allmänt från Skåne till Västerbotten. Vingbredd 18-24 mm. Larven lever i maj mellan sammanspunna skott på sälg och asp, förpuppning i näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 9 maj 2021