Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Olethreutini
Hedya

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Sälgbrokvecklare Hedya salicella
Sälgbrokvecklare Hedya salicella
Hedya salicella (Linnaeus, 1758). Sälgbrokvecklare förekommer allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 18-24 mm. Larven lever i maj mellan sammanspunna skott på sälg och asp, förpuppning i näringsväxten.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/hedya_salicella.html
Latest update: 2 augusti 2006
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web