Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Yponomeutidae
Yponomeutinae
Ocnerostoma

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mörksprötad tallbarrsmal Ocnerostoma friesei Mörksprötad tallbarrsmal Ocnerostoma friesei Mörksprötad tallbarrsmal Ocnerostoma friesei
Ocnerostoma friesei Svensson, 1966. Mörksprötad tallbarrsmal. Kännetecken: Vingbredd 8-10 mm. Huvudhår vitgrå. Antenner grå, ibland svagt ringade, kortare än framvingelängden. Framvingar glänsande gråvita. Bakvingar grå. Skiljer sig från den liknande Ocnerostoma piniariella genom sina grå antenner samt flygtiden som börjar tidigare. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Maj-juli. Förekomst: Finns i tallskogar. Biologi: Larven lever minerande i tallbarr, förpuppning mellan sammanspunna tallbarr. Näringsväxt: Pinus sylvestris. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Yponomeutidae Latest update: 17 december 2019