Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Argyresthiidae
Argyresthia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Lärkskottmal Argyresthia laevigatella Lärkskottmal Argyresthia laevigatella
Argyresthia laevigatella (Heydenreich, 1851). Lärkskottmal. Kännetecken: Vingbredd 9-14 mm. Huvud gulaktigt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar bronsfärgade. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns i miljöer där det växer lärk. Biologi: Larven lever minerande i ett skott vars barr faller av och vissnar, före förpuppningen gnager larven upp ett cirkelrunt hål som täcks med silke, puppan vilar i en vit kokong. Näringsväxt: Larix. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Ångermanland. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Argyresthiidae Latest update: 24 december 2019