Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Nolidae
Chloephorinae
Sarrothripini
Nycteola

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Sälgfotsläpare Nycteola degenerana Sälgfotsläpare Nycteola degenerana
Nycteola degenerana (Hübner, 1799). Sälgfotsläpare förekommer sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 23-28 mm. Larven lever på sälg, förpuppning i en kokong oftast under ett blad eller vid en kvist.
Welcome page of the World
Nolidae /en/svenska_fjarilar/nycteola_degenerana.html
Latest update: 26 maj 2013
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson