Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Nolidae
Chloephorinae
Sarrothripini
Nycteola

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Poppelfotsläpare Nycteola asiatica
Nycteola asiatica (Krulikovsky, 1904). Poppelfotsläpare förekommer sällsynt från Sk till Ån. Vingbredd 22-25 mm. Larven lever på asp och sälg, förpuppning i en kokong oftast under ett blad eller vid en kvist.
Welcome page of the World
Nolidae /en/svenska_fjarilar/nycteola_asiatica.html
Latest update: 11 februari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson