Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Noctua

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Brunviolett bandfly Noctua janthe Brunviolett bandfly Noctua janthe Brunviolett bandfly Noctua janthe Brunviolett bandfly Noctua janthe Brunviolett bandfly Noctua janthe
Noctua janthe (Borkhausen, 1792). Brunviolett bandfly. Kännetecken: Vingbredd 38-47 mm. Framvingarna olivbruna, längs framkanten och utanför yttre tvärlinjen violettgrå. Bakvingar orangegula med ett brett, svart kantband. Liknande arter: Svår att skilja från violettgrått bandfly, N. janthina men sistnämnda har ett bredare kantband på bakvingarna samt på undersidan går kantbandet ända ut i kanten hos N. janthe lämnas en smal orangegul bård. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: Från slutet av juli till augusti. Förekomst: Finns i lövskogstrakter. Biologi: Larven övervintrar. Den lever på diverse örter. Längd som fullvuxen c:a 40 mm. Förpuppning i en kokong i marken. Näringsväxter: Primula, Rubus, Rumex m.fl. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Härjedalen. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och mycket sällsynt i södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/noctua_janthe.html
Latest update: 27 april 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson