Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Cryptocala

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ryskt bandfly Cryptocala chardinyi Ryskt bandfly Cryptocala chardinyi Ryskt bandfly Cryptocala chardinyi Ryskt bandfly Cryptocala chardinyi
Cryptocala chardinyi (Boisduval, 1829). Ryskt bandfly är en migrerande art som har tagits på Go, i Up, Me och Nb. 2015 togs den även i Ångermanland och Västerbotten. Vingbredd 25-30 mm. Larven lever på bl. a. skräppa, förpuppning i en kokong i marken. I Östra Granträsk, Norrbotten är den allmänt förekommande på en blomrik äng. Den ses där huvudsakligen på gulvial.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/cryptocala_chardinyi.html
Latest update: 2 augusti 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson