Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Cryptocala

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ryskt bandfly Cryptocala chardinyi Ryskt bandfly Cryptocala chardinyi Ryskt bandfly Cryptocala chardinyi Ryskt bandfly Cryptocala chardinyi Ryskt bandfly Cryptocala chardinyi Ryskt bandfly Cryptocala chardinyi
Cryptocala chardinyi (Boisduval, 1829). Ryskt bandfly är en expansionsart som hittills har tagits längs östkusten från Gotland till Norrbotten. Vingbredd 25-30 mm. Larven lever på bl. a. skräppa, förpuppning i en kokong i marken. I Östra Granträsk, Norrbotten är den allmänt förekommande på en blomrik äng. Den ses där huvudsakligen på gulvial.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 8 juli 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson