Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Gelechiinae
Neofriseria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Snedfläckad syrastävmal Neofriseria peliella Snedfläckad syrastävmal Neofriseria peliella Snedfläckad syrastävmal Neofriseria peliella Snedfläckad syrastävmal Neofriseria peliella
Neofriseria peliella (Treitschke, 1835). Snedfläckad syrastävmal. Kännetecken: Vingbredd 13-17 mm. Huvud och mellankropp brunsvart. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar brunsvarta med ett par ljusa motstående fläckar c:a tre fjärdedelar från vingbasen. Ett antal svarta diskpunkter av vilka de inre står snett emot varandra. Dessa skiljer arten från den närstående Neofriseria singula vars inre fläckar står mitt emot varandra. Några fläckar åtföljs av vita fjällfläckar. Bakvingar ljust grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på natten som på dagen. Flygtid: Från slutet av maj till juli. Förekomst: Finns på marker med bergsyra. Biologi: Larven lever i ett vävrör på blad av bergsyra för att sedan förpuppa sig vid bladbasen. Näringsväxt: Rumex acetosella. Utbredning: Arten förekommer allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 21 juni 2021