Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Gelechiinae
Athrips

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Trystävmal Athrips mouffetella Trystävmal Athrips mouffetella Trystävmal Athrips mouffetella
Athrips mouffetellus (Linnaeus, 1758). Trystävmal. Kännetecken: Vingbredd hane 14-17 mm. Huvud och mellankropp grå. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar grå med ett antal större och mindre svarta punkter. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på natten som på dagen. Flygtid: Från juni till augusti. Förekomst: Finns på lövskogsmarker med try. Biologi: Larven lever i ett silkesspinn av bladen på try. Förpuppning i spinnet. Näringsväxter: Lonicera. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Västerbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 26 oktober 2022