Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tineidae
Nemapogoninae
Nemaxera

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Barksvampmal Nemaxera betulinella Barksvampmal Nemaxera betulinella Barksvampmal Nemaxera betulinella Barksvampmal Nemaxera betulinella
Nemaxera betulinella (Paykull, 1785). Barksvampmal. Kännetecken: Vingbredd 12-19 mm. Huvudhår vitaktiga. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna ljusgrå med en brun, v-formad teckning samt ett antal bruna fläckar. Bakvingar mörkbruna. Levnadssätt: Fjärilen flyger i skymningen. Flygtid: Juni-augusti. Förekomst: Finns på skogsmarker med gott om död ved. Biologi: Larven lever på diverse trädtickor. Värdväxter: Fomes fomentarius, Cerrena unicolor, Piptoporus betulinus, Trametes versicolor. Utbredning: Påträffas sällsynt från Skåne till Lule lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.


Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Tineidae Latest update: 20 januari 2023