Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tineidae
Nemapogoninae
Nemapogon

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kornmal Nemapogon granellus Kornmal Nemapogon granellus Kornmal Nemapogon granellus
Nemapogon granellus (Linnaeus, 1758). Kornmal. Kännetecken: Vingbredd 9-15 mm. Huvudhår smutsgula. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna ljust beige med ett antal bruna fläckar. Bakvingar gråbruna. Levnadssätt: Fjärilen hittas lättast i spannmålsmagasin. Flygtid: Juni-september. Förekomst: Finns nästan enbart inomhus i spannmålsmagasin och liknande. Biologi: Larven är vit med brunt huvud och lever på säd men kan även livnära sig på tickor. Värdväxter: Säd och i USA på trädtickan Hypoxylon thoursianum. Utbredning: Påträffas sällsynt från Skåne till Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.


Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Tineidae Latest update: 9 maj 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson