Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Mythimna

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vandrargräsfly Mythimna unipuncta Vandrargräsfly Mythimna unipuncta
Mythimna unipuncta (Haworth, 1809). Vandrargräsfly är en migrerande art som har tagits i Sk. Vingbredd 33-44 mm. Larven lever på diverse gräs, förpuppning i en kokong bland grässtrån.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 12 december 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson