Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Mythimna

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Brokigt gräsfly Mythimna languida
Mythimna languida (Walker, 1858). Brokigt gräsfly är en migrerande art som har tagits på Öl, Stenåsa, på bete 17.9 - 7.10 2005. Vingbredd 28-33 mm. Larven lever på diverse gräs.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/mythimna_languida.html
Latest update: 29 december 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson