Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Mythimna

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rödbrunt gräsfly Mythimna turca Rödbrunt gräsfly Mythimna turca
Mythimna turca (Linnaeus, 1761). Rödbrunt gräsfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vs. Vingbredd 34-46 mm. Larven lever på diverse gräs, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 12 december 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson