Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hadeninae
Mythimna

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rödtofsat gräsfly Mythimna turca
Mythimna turca (Linnaeus, 1761). Rödtofsat gräsfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vs. Vingbredd 34-46 mm. Larven lever på diverse gräs, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Moths and Butterflies of Europe and North Africa
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/mythimna_turca.html
Latest update: 9 februari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson