Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Mythimna

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rödgrått gräsfly Mythimna pudorina
Mythimna pudorina (Denis & Schiffermüller, 1775). Rödgrått gräsfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vr. Vingbredd 35-43 mm. Larven lever på diverse gräs, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/mythimna_pudorina.html
Latest update: 12 februari 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson