Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Anomologinae
Monochroa

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mindre bergsyredystermal Monochroa rumicetella
Monochroa rumicetella (O. Hofmann, 1868). Mindre bergsyredystermal. Kännetecken: Vingbredd 9-10 mm. Huvud och mellankropp brungrå. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar brungrå med ett par ljusa motstående fläckar c:a tre fjärdedelar från vingbasen. Ett antal mindre svarta fläckar finns också utspridda på vingen. Bakvingar ljust grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på natten som på dagen. Flygtid: Från slutet av maj till augusti. Förekomst: Finns på marker med bergsyra. Biologi: Larven minerar som ung i blad av bergsyra för att sedan gå ner i stjälken. Näringsväxt: Rumex acetosa, acetosella. Utbredning: Arten är rödlistad I Sverige och förekommer sällsynt från Skåne till Bohuslän. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 2 april 2020