Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Anomologinae
Monochroa

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Örnbräkensmal Monochroa cytisella Örnbräkensmal Monochroa cytisella Örnbräkensmal Monochroa cytisella Örnbräkensmal Monochroa cytisella
Monochroa cytisella (Curtis, 1837).Örnbräkensmal. Kännetecken: Vingbredd 10-12 mm. Huvud och mellankropp vita. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar lergula mot framkanten brunare med en vit snedlinje som börjar strax utanför framkantens mitt och går i riktning mot utkantens mitt. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på natten som på dagen. Flygtid: Från mitten av juni till augusti. Förekomst: Finns på marker med örnbräken. Biologi: Larven lever i stjälken av örnbräken som sväller upp, förpuppning i stjälken. Näringsväxt: Pteris aquilina (örnbräken). Utbredning: Tämligen sällsynt frän Skåne till Härjedalen. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 10 juli 2021