Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Gelechiinae
Mirificarma

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Harrisstävmal Mirificarma mulinella Harrisstävmal Mirificarma mulinella Harrisstävmal Mirificarma mulinella
Mirificarma mulinella (Zeller, 1839). Harrisstävmal. Kännetecken: Vingbredd 11-16 mm. Huvud och mellankropp halmgult. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar halmgula med ett mörkbrunt längsstreck i vingens mitt. Bakvingar ljust grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på natten som på dagen. Flygtid: Mitten av juni till augusti. Förekomst: Finns på hedmarker med harginst. Biologi: Larven lever i hopspunna toppar, skott och blommor av harginst eller ärttörne. Näringsväxt: Cytisus scoparius, Ulex. Utbredning: Arten förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark och Norge men saknas i Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 10 januari 2021