Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Gelechiinae
Gelechiini
Mirificarma

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ginststäppmal Mirificarma interrupta Ginststäppmal Mirificarma interrupta
Mirificarma interrupta (Zeller, 1839). Ginststäppmal. Kännetecken: Vingbredd 15-18 mm. Huvud och mellankropp halmgult. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar halmgula med ett mörkbrunt längsstreck i vingens mitt. Bakvingar ljust grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på natten som på dagen. Flygtid: Från slutet av maj till mitten av juni. Förekomst: Finns på hedmarker med ginst. Biologi: Larven lever i hopspunna toppar av harginst. Näringsväxt: Cytisus scoparius. Utbredning: Arten förekommer ej i Sverige. I övriga Norden finns den i Danmark men saknas i Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 21 april 2020