Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Oecophoridae
Oecophorinae
Oecophorini
Metalampra

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Bågpraktmal Metalampra cinnamomea Bågpraktmal Metalampra cinnamomea Bågpraktmal Metalampra cinnamomea Bågpraktmal Metalampra cinnamomea Bågpraktmal Metalampra cinnamomea Bågpraktmal Metalampra cinnamomea
(prep 10298)

Metalampra cinnamomea (Zeller, 1839). Bågpraktmal. Kännetecken: Vingbredd 10-14 mm. Huvud ockergult med ett brunt streck över hjässan, mellankropp brun med gula längsstreck på sidorna, bakkropp grå. Palper gula. Antenner drygt tre fjärdedelar av framvingelängden, mörkbruna med ljusa ringar. Framvingar kanelbruna, från basen ett gult, bågböjt längsstreck. Mot bakkanten en smal och spetsig fläck samt en större rundad, citrongul på framkanten. Bakvingar gråaktiga. Svår att skilja från Metalampra italica men den sistnämnda har en roströd grundfärg på framvingarna. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni till augusti. Förekomst: Finns i skogsmiljöer företrädesvis torr barrskog. Biologi: Larven är genomskinligt vit med gulbrunt huvud. Den lever under bark på barrträd, främst tall. Näringsväxt: Pinus men även andra träd. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 17 januari 2020