Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Ceramica

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ärtfly Melanchra pisi Ärtfly Melanchra pisi Ärtfly Melanchra pisi Ärtfly Melanchra pisi Ärtfly Melanchra pisi
Ceramica pisi (Linnaeus, 1758). Ärtfly förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 36-41 mm. Larven lever på diverse lövträd, buskar och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 14 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson