Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Melanchra

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vitfläckigt lundfly Melanchra persicariae Vitfläckigt lundfly Melanchra persicariae Vitfläckigt lundfly Melanchra persicariae
Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761). Vitfläckigt lundfly förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Gästrikland. Vingbredd 39-47 mm. Larven lever på diverse lövträd, buskar och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 23 maj 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson