Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Bombycoidea
Sphingidae
Macroglossinae
Macroglossum

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Större dagsvärmare Macroglossum stellatarum Större dagsvärmare Macroglossum stellatarum Större dagsvärmare Macroglossum stellatarum Större dagsvärmare Macroglossum stellatarum Större dagsvärmare Macroglossum stellatarum Större dagsvärmare Macroglossum stellatarum Större dagsvärmare Macroglossum stellatarum Större dagsvärmare Macroglossum stellatarum
Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758). Större dagsvärmare. Kännetecken: Vingbredd 42-54 mm. Huvud och thorax gråbrunt. Bakkroppen gråbrun, på bakre halvan med omväxlande svarta och gulvita sidor. Framvingarna mörkgrå med svarta tvärlinjer 0ch en liten svart fläck i diskfältet. Bakvingar rödgula med smalt, svart kantband och mörkgrå vingrot. Liknande arter: Går ej att förväxla med någon annan art. Levnadssätt: Fjärilen flyger främst på dagen. Flygtid: Från maj till oktober. Förekomst: Finns i trädgårdar och blomrika marker. Biologi: Fjärilen övervintrar som imago. Larven lever på måror i juni till augusti. Den är gråaktig till grön, med vita sidolinjer samt tätt vitprickig. Huvud grönaktigt. Analhorn blått med gul spets. Längd som fullvuxen 40-45 mm. Förpuppning i tunn spånad på marken. Näringsväxt: Galium. Utbredning: Större dagsvärmare är en migrerande art som varje år kommer in i vårt land och som hittills har tagits från Skåne till Lule lappmark, den kan ej övervintra. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 6 september 2022