Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Bombycoidea
Sphingidae
Macroglossinae
Daphnis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Oleandersvärmare Daphnis nerii Oleandersvärmare Daphnis nerii Oleandersvärmare Daphnis nerii Oleandersvärmare Daphnis nerii
Daphnis nerii (Linnaeus, 1758). Oleandersvärmare. Kännetecken: Vingbredd 90-122 mm. Huvud och mellankropp grönaktig. Framvingar gröna med rosa och vita band som bildar ett karaktäristiskt mönster. Bakvingar gröna med ett brunaktigt mönster. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: September oktober. Förekomst: Oleandersvärmare är en migrerande art som sällsynt kommer in i vårt land, den kan ej övervintra. Biologi: Larven är grön med en tydlig blåvit fläck på vardera sidan av segment 3. Segment 5 till 10 har en vit sidolinje med en ljusblå skuggning undertill. Analhorn gult. Förpuppning i jorden. Näringsväxt: Nerium oleander. Utbredning: Arten har påträffats från Småland till Ångermanland. I övriga Norden har den påträffats i Danmark Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 8 december 2020