Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Ennominae
Macaria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Pilbågmätare Macaria notata Pilbågmätare Macaria notata Pilbågmätare Macaria notata Pilbågmätare Macaria notata
Macaria notata (Linnaeus, 1758). Pilbågmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 25-29 mm. Larven lever på björk, sälg och al, förpuppning på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae Latest update: 27 juni 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson