Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Ennominae
Macaria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Albågmätare Macaria alternata
Macaria alternata (Denis & Schiffermüller, 1775), hane. Albågmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 25-29 mm. Larven lever på brakved, björk och sälg, förpuppning i jorden.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Geometridae /en/svenska_fjarilar/macaria_alternata.html
Latest update: 25 januari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson