Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Lyonetiidae
Lyonetiinae
Lyonetia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Oxbärslansettmal Lyonetia padifoliella
Lyonetia padifoliella (Hübner, 1796). Oxbärslansettmal. Kännetecken: Vingbredd 8-10 mm. Huvud, vingtäckare och kropp vita. Antenner något längre än framvingelängden. Framvingarna gråaktiga med vita teckningar. I vingspetsen med en mörk fläck nära spetsen. I yttersta spetsen svarta fransar varav den mittersta sticker ut genom de vita vingfransarna. Ett svart snedgående streck utgår från bakkanten. Bakvingar grå. Fjärilen liknar Lyonetia prunifoliella och kan vara svår att särskilja utan att göra genitalpreparat. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli-augusti samt efter övervintring april-maj. Förekomst: Finns i sydvända bergsbranter och vid örtrika rasbranter. Biologi: Larven gör fläckminor i blad av bl.a oxbär, förpuppning i en vit kokong fästad på bladets undersida. Näringsväxt: Cotoneaster scandinavicus. Utbredning: Förekommer sällsynt i södra Norge men saknas i övriga Norden.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Lyonetiidae Latest update: 12 januari 2020