Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Lyonetiidae
Lyonetiinae
Lyonetia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

(Saknar bild)
Lyonetia padifoliella (Hübner, 1796). Oxbärslansettmal. Kännetecken: Vingbredd 8-10 mm. Huvud, vingtäckare och kropp vita. Antenner något längre än framvingelängden. Framvingarna gråaktiga med vita teckningar. I vingspetsen med en mörk fläck nära spetsen. I yttersta spetsen svarta fransar varav den mittersta sticker ut genom de vita vingfransarna. Ett svart snedgående streck utgår från bakkanten. Bakvingar grå. Fjärilen liknar Lyonetia prunifoliella och kan vara svår att särskilja utan att göra genitalpreparat. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli-augusti samt efter övervintring april-maj. Förekomst: Finns i sydvända bergsbranter och vid örtrika rasbranter. Biologi: Larven gör fläckminor i blad av bl.a oxbär, förpuppning i en vit kokong fästad på bladets undersida. Näringsväxt: Cotoneaster scandinavicus. Utbredning: Förekommer sällsynt i södra Norge men saknas i övriga Norden.
Welcome page of the World
Lyonetiidae /en/svenska_fjarilar/lyonetia_padifoliella.html
Latest update: 21 september 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson